Hvězdy září v září

Hvězdy CSOP Praha 15 v neděli 30. 10. 2018 zazářily hned dvakrát. V neděli na Žofíně bylo předáno před zaplněným sálem ocenění „ Nejlepší pracovník sociálních služeb roku 2018“ paní Jaroslavě Kročákové, která již 22 let pracuje v CSOP Praha jako pečovatelka. Ocenění pracovníků navrhla Regionální asociace poskytovatelů sociálních služeb Praha. Toto ocenění si také převzali pracovníci sociálních služeb i z jiných Městských částí Prahy. Moc si vážíme toho, že jsme mohly být u předání ocenění naši pracovnice. Paní Jaroslavy Kročákové si nesmírně vážíme za její obětavou práci pro seniory.
Další hvězdou nedělního odpoledne byl Klub seniorů CSOP Praha 15, který získal čestné uznání v kategorií „ Nejlepší klub“. Toto ocenění převzala v Divadle ABC vedoucí Klubu paní Kristýna Funtová z rukou ředitelky Nadace Charty 77, Sen Sen (senzační senioři) paní Mgr. Boženy Jirků a patronky Ceny paní Simony Stašové. Soutěž v této kategorií nebyla jednouchá, neboť projekt Sen Sen již má od roku 2013 velkou tradici a ročně se přihlásí hodně Klubů z celé České republiky. Jsme také na náš Klub velice pyšné a také si vážíme práce paní Kristýny Funtové, její obětavost a neustálé nápady a aktivizaci našich seniorů.
Jsme hrdé nejenom na vyznamenané, ale také na naše všechny pracovníky v CSOP Praha 15, neboť svoji obětavou prací a láskou přispívají ke spokojenému životu našich seniorů v MČ Praha 15.
MUDr. Trková Jana
PhDr. Monika Válková

Hvězdy září v září Hvězdy září v září Hvězdy září v září Hvězdy září v září