Spolupráce Klubu důchodců Kutná Hora a Klubem seniorů CSOP Praha 15

Klub důchodců Kutná Hora a Klub seniorů CSOP Praha se společně dohodly na vzájemné spolupráci mezi svými členy jednotlivých klubů.
Oba kluby se věnují sociálně aktivizační činnosti u seniorské populace a provázání spolupráce bude přínosem pro členy klubů. Oba kluby spolupracují s projektem SEN SEN v rámci Konta bariéry. Ředitelka PhDr. Monika Válková (členka Rady Města Kutná Hora) a zároveň ředitelka organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 a ředitelka Pečovatelské služby Města Kutná Hora paní Ing. Jana Kuková se dohody na vzájemné spolupráci mezi oběma Kluby.
Klub důchodců Kutná Hora pro členy Klubu seniorů připravily slavnostní akci dne 25.9.2018 , kde dojde k zahájení spolupráce mezi oběma kluby. Při této příležitosti byla vysazena vrba na zahradě Koukolovy vily jako znak přátelství mezi oběma kluby.
Při této příležitosti proběhla slavnostní akce zahájení spolupráce obou Klubů.
Akce se účastnila zástupkyně za MČ Prahy 15 paní místostarostka MUDR. Trková, která má na starosti zdravotně sociální oblast a pan ing. Viktora, starosta města Kutná Hora. Členové Klubu seniorů CSOP Praha 15 byli přijati na radnici Města Kutná Hora panem starostou Ing Viktorou společně se zástupkyní MČ Praha 15 paní místostarostko MUDr. Janou Trkovou za přítomnosti obou ředitelek organizací paní PhDr. Válkovou a Ing. Kuklovou.
Společný program obou Klubů byl velmi náročný, přijetí na radnici, společná prohlídka města a poté zahradní slavnost za doprovodu hudebníků Klubu důchodců Města Kutná Hora. Pan starosta Ing. Viktora a paní MUDr. Trková a ředitelky Ing. Kuklové a PhDr. Válkové a ostatních aktérů byla zasazena vrba přátelství mezi Kluby.
Další společná akce obou klubů se bude konat dne 16. 10. 2018, kdy Klub důchodců je pozván na akci Klubu seniorů CSOP Praha a to na akci s názvem 100 let Československé republiky.
PhDr. Monika Válková Ing. Jana Kuklová
Ředitelka CSOP Praha 15 ředitelka PS Kutná Hora