Informace o stavebním projektu

Vážení,
dovolte nám informovat o zahájení stavebního projektu
„CSOP – Parmská 390“, který zahrnuje přístavbu nového objektu a následnou rekonstrukci stávající budovy, která slouží našim seniorům a spoluobčanům se zdravotním postižením.

Tato výstavba se bohužel dotkne i Vás, ale věřte, že je naší snahou o co možná nejmenší dopad na Váš běžný život. Dojde k drobné úpravě možnosti parkování dle přiloženého plánku. Ale i zneprůchodnění chodníku mezi Janovskou ulicí a budovou CSOP Praha 15 a MŠ Parmská.
Prosíme Vás o pochopení a pomoc při realizaci této významné investiční akce, která pomůže rozšířit
lůžkové kapacity pro naše seniory a umožní zrekonstruovat stávající objekt dle současných hygienických a zdravotních předpisů. Veškerá opatření budou platná po nezbytně
nutnou dobu a o případných změnách nebo úpravách Vás
budeme včas informovat.
Pokud by vznikl nějaký problém, obraťte se prosím na vedení stavby na níže uvedených kontaktech:
Insastav s.r.o.
Hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Ruda, 737 255 464, ruda@insastav.cz Jednatel společnosti: Petr Špičák, 724 033 205, spicak.p@insastav.cz
Děkuji Vám a věřím, že se nám společně podaří „hezká věc“.
za Městskou část Praha 15,
Michal Fischer – místostarosta pro zdravotnictví a sociální oblast