V CSOP Praha 15 v pobytové sociální službě se stále něco děje.

Probíhají skupinové a individuální aktivizace našich klientů. Dále probíhají video hovory pomocí darovaných tabletu a řízené návštěvy rodinných příslušníků. Ukázka tvorby výrobků klientů, stavění sněhuláků a aktivizace pomocí Interaktivního dotykového stolku, který je v současné době ve velké oblibě.