Klubovka Zdeňka Vrby

Na Klubovce Zdeňka Vrby byla hostem moderátorka Marie Retková. Nádherně nám zazpívala Barbora Fialová ze skupiny Napořád. Akce konaná v Klubu seniorů dne 18.7. 2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Klubovka Zdeňka Vrby