Odhlašování a přihlašování obědů

Odhlášení nebo přihlášení obědů na následující den je možné pouze do 9:00 hodin předchozího dne, odhlášení nebo přihlášení obědů  na víkend a na pondělí je možné pouze do 9:00 hodin v pátek (pokud na tento den nepřipadá sváteční den) na telefonním čísle 271 960 668. Pozdější odhlášení není z technických důvodů možné.