Veletrh sociálních služeb hl. m. Prahy

Dne 8.6.2017 se CSOP Praha 15  účastnilo Veletrhu sociálních služeb hlavního města Prahy na Střeleckém ostrově, Praha 1.. Záštitu převzal  pan radní  pro sociální oblast  Daniel Hodek. Hlavním cílem této akce byla prezentace a zvýšení informovanosti o nabízených sociálních službách v MČ Praha 15.

20170608_122629a 20170608_134200a