Pečení v Klubu seniorů

Společně jsme si upekli občerstvení na odpolední posezení v altánu, zahrát nám příšel Pavel Franc. Akce konaná v Klubu seniorů dne 13.7. 2023 pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.
Pečení v Klubu seniorů
Pečení v Klubu seniorů