Poděkování Nadačnímu fondu Veolia

Nadační fond Veolia  v rámci programu dárce MiNiGRANTY VEOLIA věnoval CSOP Praha 15 peněžitou částku ve výši 18.000 Kč, která byla použita na realizaci projektu Mobilní zahrádky-podpora aktivizace klientů Domova se zvláštním režimem. Mobilní zahrádky jsou velmi důležitou součástí aktivizace klientů, neboť umožňují snadný přístup k rostlinám. Klienti na vozíčku mohou u pěstování rostlin sedět jako za stolem. Mohou se těšit se zahradničení a být v kontaktu s rostlinami, které mají vliv na psychiku našich klientů, neboť práce s hlínou rozvíjí motoriku, uklidňuje mysl, zvyšuje koncentraci a přináší pozitivní účinky na kvalitu života našich klientů. V rámci aktivizace se snažíme uplatňovat moderní sociální práci a pro nás je velmi důležitá každá pomoc od organizací, které se věnují sociální oblasti.

Děkujeme za finanční dar od Nadačního fondu Veolia , který přinesl radost našim klientům. Vážíme si pomoci, která pomáhá našim klientům zkvalitnit život.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat slečně Neli Zaworové (sociální pracovnice), která oslovila Nadační fond Veolia a zrealizovala nákup mobilních zahrádek z poskytnutých finančních prostředků od Nadace.

V Praze dne: 23. 9. 2021

PhDr. Monika Válková
Ředitelka CSOP Praha 15