Přednáška v Klubu Seniorů

Přednášky pro seniory a jejich blízké zaměřené tento měsíc na elektronické bankovnictví aplikace České Spořitelny (George krok a krokem). Součástí těchto přednášek je i bezpečný pohyb v kyberprostoru, ochrana dat a obrana proti tkzv. šmejdům a podvodných jednání. Akce konaná v Klubu Seniorů pod vedením Kristíny Funtové, foto a text zpracovala Pavla Válková. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.