Setkání u kulatého stolu pro neformálně pečující osoby

Dne 13.6.2024 pořádala ředitelka CSOP Praha 15 pí. PhDr. Monika Válková setkání s neformálně pečujícími. Prezentace o veškeré péči, pomoci a podpoře v sociální a ošetřovatelské oblasti na Praze 15 předložili neformálně pečujícím PhDr. Monika Válková, Gabriela Chytrá, Renata Šulcová, Mgr. Neli Jatel Zaworová, Mgr. Eva Kožená, Ilona Záhorská, Doc. Monika Malá, Ing. Mirek Exner, Tereza Sorčíková, Kristína Funtová, přítomen byl i pan místostarosta MČ Praha 15 Pavel Pešek. Všem přítomným děkujeme za účast, velmi přátelskou atmosféru, za nové podněty a za uznání Vás, kteří jste nahlas vystoupili se svými životními příběhy a poděkovali našim zaměstnancům za pomoc a péči o vaše blízké. Velmi si všichni vážíme vzájemné spolupráce a důvěry. Naviděnou při dalších setkáních s vámi. Bylo nám ctí. Váš tým z CSOP Praha 15. Více fotografií naleznete na stránkách https://www.facebook.com/csop15.