Ptačí budky v CSOP Praha 15

Klienti CSOP Praha 15 byli obdarováni netradičním darem šesti ptačími budkami, kterou věnovali pan Pavel Kozák a jeho Jan Kozák syn. Oba pánové se ve volném čase zabývají výrobou ptačích budek. Naše organizace tento vstřícný krok uvítala, neboť zahrada v Parmské ulici, kde je umístěn Domov se zvláštním režimem se stala domovem pro různé druhy ptáčků. Budky se stanou útočištěm pro naše malé kamarády, o které se starají naši zaměstnanci. Další budky budou umístěny v zahradě Domu s pečovatelskou službou v Janovské ulice, kterou využívají klienti a tráví na zahradě svůj volný čas. K další aktivitě jako je Komunitní zahrada, přibude i další příjemná povinnost starat se o ptáčky. Velké poděkování patří též paní magistře Voříškové, která vše zorganizovala s panem Kozákem a dne 9. 4. 2018 jsme společně s paní místostarostkou MUDR Janou Trkovou převzaly dar pro naše klienty. Jsem velmi potěšena, že i tento netradiční dar potěší naše klienty a najdou se lidé, kteří chtějí druhým darovat a v tomto případě se jedná i o vzájemné propojení člověka s přírodou.   

Kontakt: Pavel Kozák, mailová adresa: woodworld@email.cz.

PhDr. Monika Válková
Ředitelka CSOP Praha 15

MUDr Jana Trková
místostarostka