Taxík Maxík přijíždí do Prahy 15

Městská část Praha 15 má velký zájem o zkvalitnění sociálních služeb pro seniorskou populaci a pro občany s handicapem, kteří mají problém s dopravní obslužností v naší městské části.  Velmi odpovědně řeší seniorskou problematiku a handicapovaných občanů. Je zřizovatelem CSOP Praha 15, kde nabízí terénní Pečovatelskou službu cca pro 320 klientů, dále zřizuje Domov se zvláštním režimem. Naše Městská část Praha 15 je umístěna zhruba 40 min od centra města a tedy jsou senioři odkázáni jezdit taxi službou, která je velmi pro ně drahá. Návštěva lékaře je pro tuto skupinu také velmi obtížná, neboť trasy městské dopravy nejsou zcela vyhovující seniorům z okrajové městské části. Obdobnou situací trpí i lidé s handicapem, kteří mají stejné problémy s mobilitou a proto se jsme se společně s CSOP Praha 15 připojili do projektu „Taxík Maxík“ pro seniory a handicapované občany, které realizuje Nadace Konto bariery a Charta 77. Jedná se o dar speciálně upraveného automobilu, který by sloužil k dopravě seniorů a lidí s handicapem. V loňském roce jsme požádali výkonnou ředitelku Nadace Konta bariery a Charty 77 paní Mgr. Jirků, která nás zařadila do tohoto projektu.  Financování projektu zajišťuje prodej produktů vlastní značky Dr.Max; z každé prodané položky jde na speciální účet jedna koruna. Za takto shromážděné prostředky zakoupí Konto Bariéry nadace Charty 77 speciální mikrobusy, které pak poskytne městům či městským částem, respektive provozujícím organizacím. Taxík Maxík bude provozovat Pečovatelská služba CSOP Praha 15. 

MUDr Jana Trková
zástupkyně starosty zdravotnictví, sociální oblast a péče o seniory a občany v nouzi

PhDr. Monika Válková
ředitelka CSOP Praha 15 , p. o.