Senior akademie

Vážení a milí přátelé,

ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy – oddělení prevence pro Vás, v případě Vašeho zájmu můžeme připravit

„SENIOR AKADEMII“,

což je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality na principu univerzity třetího věku.

Senior akademie sestává celkem z 12 setkání (každý týden jedno setkání) a je ukončena slavnostním předáním absolventského certifikátu, celá akce by byla realizována přímo v Klubu seniorů v budově DPS.

Cílem této akademie je naučit seniory a občany ZTP předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích, jak přivolat pomoc, když se cokoliv přihodí, jak přispět k ochraně osobního bezpečí a majetku.

Senior akademie může být v našem Klubu seniorů zahájena v případě, že bude přihlášen dostatečný počet zájemců.

Prosím Vás proto, máte li zájem o tento vzdělávací program, nahlaste jméno své, či svých přátel v recepci DPS, nebo přímo v Klubu seniorů a dle počtu přihlášených budete informováni o zahájení Senior akademie v naší budově.

Děkuji a věřím, že Vás tato nabídka zaujme

Kateřina Adametzová